Tất tần tật về Phật Đại Thế Chí Bồ Tát

Đại thế chí bồ tát là ai

Đại Thế Chí Bồ Tát là ai? 

Đại Thế Chí Bồ Tát (tiếng Phạn: Mahāsthāmaprāpta) là một trong các Bồ Tát quan trọng trong Phật giáo Mahayana. Đại Thế Chí Bồ Tát thường được tưởng tượng là một vị Bồ Tát nam với vị trí quan trọng trong hệ thống phân chia Bồ Tát, thường đứng bên phải Đức Phật A Di Đà và bên trái Bồ Tát Quán Thế Âm. Ông thường được hình dung có sứ mệnh giúp đỡ con người và đưa họ đến đỉnh đạo đức.

Có rất nhiều sự tích phật Đại Thế Chí Bồ Tát. Thuở xa xưa ở thế giới Vô Lượng Đức Tựu An Lạc có một vị Phật hiệu Kim Quang Sư Tử Du Hỷ, xuất hiện để cứu độ chúng sinh. Thuở ấy, ở xứ ấy, có một vị vua hiệu là Oai Đức dùng chánh pháp để cai quản thiên hạ nên được gọi là Pháp Vương. Nhà vua cung kính thờ phụng Phật Kim Quang Sư Tử Du Hỷ. 

Vị Bồ Tát Đại Thế Chí Bồ Tát là một biểu tượng quan trọng trong Phật giáo Mahayana, đặc biệt ở một số trường phái như Thiên Thai Tông và Tịnh Độ Tông, nơi ông/ô bà được tôn thờ và kính trọng.

Một hôm, vua ngồi tọa thiền đến khi xuất định thấy hai hoa sen mọc bên trái và bên phải, trên mỗi hoa sen đều có đồng tử. Nhà vua cùng hai đồng tử đến gặp Đức Phật để nghe pháp. Vua Oai Đức là tiền thân của Phật Thích Ca và hai vị đồng tử ấy chính là Bồ Tát Quán Thế Âm và Bồ Tát Đại Thế Chí.

Trong Phật giáo Mahayana, Đại Thế Chí Bồ Tát thường đứng bên phải Đức Phật A Di Đà và bên trái Bồ Tát Quán Thế Âm, tạo thành một bộ tam đại Bồ Tát. Vị trí này thể hiện sự quan trọng của ông trong việc giúp đỡ chúng sanh đạt được giác ngộ và thoát khỏi vòng luân hồi. Đại Thế Chí Bồ Tát thường được coi là Bồ Tát của sự lập thành và tối thượng, thể hiện trí tuệ và sự giác ngộ.

Tượng trưng của Đại Thế Chí Bồ Tát

  • Trí tuệ: Đại Thế Chí Bồ Tát được tượng trưng bằng biểu tượng thái độ và tư duy sáng suốt. Ông/ô bà là biểu tượng của trí tuệ và sự hiểu biết.
  • Sự giúp đỡ: Đại Thế Chí Bồ Tát được coi là người đồng hành của chúng sanh trong hành trình trên con đường giác ngộ. Ông/ô bà giúp đỡ, bảo vệ và hướng dẫn chúng sanh đến Đức Phật.
  • Nguyện vọng và lòng từ bi: Tượng trưng cho lòng từ bi của Đại Thế Chí Bồ Tát, ông/ô bà thường được tưởng tượng với lòng từ bi rộng lớn, sẵn sàng giúp đỡ và chia sẻ tình thương đối với tất cả chúng sanh.

Đại Thế Chí Bồ Tát là nam hay nữ?

Theo sự tích khác, trước khi thành Phật, Đại Thế Chí là Thái tử Ni Ma (con trai vua Vô Tránh Niệm), tức nam nhân. Ngài nghe theo lời khuyên của cha, phát tâm cúng dường Phật Tam Bảo. Sau một ngàn khổ nạn, Thái tử Nima đã đầu thai nhưng luôn kiên định với nguyện vọng ban đầu của mình, quyết tâm tu hành và học giáo lý Đại thừa. 

Sau đó, đến thời kỳ quả mãn công viên mới bổ xứ làm Phật mệnh danh là Đại Thế Chí được giữ dưới dạng chủ yếu là nữ nhân (đôi khi ta vẫn bắt gặp hình dạng Phật dưới dạng nam nhân).

Tuy nhiên, Đại Thế Chí Bồ Tát là nam hay nữ thì cũng không quan trọng, vì ngài trải qua hằng sa kiếp thành Phật. Quan trọng là Ngài đã dùng ánh sáng trí tuệ chiếu khắp mọi loài, độ trì cho tất cả mọi người dù là giới tính nào đi nữa.

Hình ảnh và biểu tượng của phật Đại Thế Chí Bồ Tát

Phật Đại Thế Chí đứng bên phải  Đức Phật A Di Đà, Ngài đeo chuỗi anh lạc và trên tay cầm hoa sen xanh. Hoa sen xanh tượng trưng cho sự thanh tịnh, tức đoạn đức. Ngài dùng trí tuệ dứt sạch tất cả phiền não nhiễm ô, cứu vớt chúng sinh khỏi vũng bùn ác trược.

Theo kinh Quán Vô Lượng Thọ, Phật Đại Thế Chí cao tám mươi muôn ức na do tha do tuần, da màu vàng tử kim, trong thiên quang có 500 hoa báu, mỗi một hoa báu lại có 500 đài báu, trong mỗi đài báu đều hiện quốc độ tịnh diệu mười phương chư Phật, nhục kế như hoa Bát đầu ma, ở giữa nhục kế có một bình báu, khác với hình tượng của Quan Thế Âm Bồ Tát..

Còn theo Mật tông trong Hiện đồ mạn đồ la thai tạng giới, Phật Đại Thế Chí là vị thứ hai ở phương trên viện Quan Âm, ngài ngồi trên hoa sen đỏ, thân ngài màu trắng, tay trái thì cầm hoa sen mới nở, tay phải thì co ba ngón giữa đặt trước ngực. Mật hiệu là Trì luân kim cương, hình Tam muội da là hoa sen mới nở.

Tượng Đại Thế Chí Bồ Tát kèm vòng đèn led liên hoa

Ý nghĩa của tượng Đại Thế Chí Bồ Tát – Mua tượng Đại Thế Chí Bồ Tát ở đâu 

Theo ghi chép trong Quán Vô Lượng Thọ Kinh, Đại Thế Chí Bồ Tát đại diện của trí tuệ, dùng ánh sáng trí tuệ phổ chiếu hết thảy, giúp chúng sinh rời xa cõi ác. Khi ngài di chuyển, thế giới thập phương như trải qua cơn địa chấn cho nên ngài được gọi là Đại Thế Chí.

Chính vì ý nghĩa cao đẹp của Phật Đại Thế Chí, nên nhiều người tìm mua tượng Đại Thế Chí về trưng bày ở những nơi trang trọng.

Chat ngay