Tất tần tật về Phật Đại Thế Chí Bồ Tát

Đại thế chí bồ tát là ai

Đại Thế Chí Bồ Tát là ai? 

Có rất nhiều sự tích phật Đại Thế Chí Bồ Tát. Thuở xa xưa ở thế giới Vô Lượng Đức Tựu An Lạc có một vị Phật hiệu Kim Quang Sư Tử Du Hỷ, xuất hiện để cứu độ chúng sinh. Thuở ấy, ở xứ ấy, có một vị vua hiệu là Oai Đức dùng chánh pháp để cai quản thiên hạ nên được gọi là Pháp Vương. Nhà vua cung kính thờ phụng Phật Kim Quang Sư Tử Du Hỷ. 

Một hôm, vua ngồi tọa thiền đến khi xuất định thấy hai hoa sen mọc bên trái và bên phải, trên mỗi hoa sen đều có đồng tử. Nhà vua cùng hai đồng tử đến gặp Đức Phật để nghe pháp. Vua Oai Đức là tiền thân của Phật Thích Ca và hai vị đồng tử ấy chính là Bồ Tát Quán Thế Âm và Bồ Tát Đại Thế Chí.

Bạn Đang Xem: Tất tần tật về Phật Đại Thế Chí Bồ Tát

Đại Thế Chí Bồ Tát là nam hay nữ?

Theo sự tích khác, trước khi thành Phật, Đại Thế Chí là Thái tử Ni Ma (con trai vua Vô Tránh Niệm), tức nam nhân. Ngài nghe theo lời khuyên của cha, phát tâm cúng dường Phật Tam Bảo. Sau một ngàn khổ nạn, Thái tử Nima đã đầu thai nhưng luôn kiên định với nguyện vọng ban đầu của mình, quyết tâm tu hành và học giáo lý Đại thừa. 

Xem Thêm : Vị trí đặt thác nước phong thủy mang thịnh vượng cho gia chủ

Sau đó, đến thời kỳ quả mãn công viên mới bổ xứ làm Phật mệnh danh là Đại Thế Chí được giữ dưới dạng chủ yếu là nữ nhân (đôi khi ta vẫn bắt gặp hình dạng Phật dưới dạng nam nhân).

Tuy nhiên, Đại Thế Chí Bồ Tát là nam hay nữ thì cũng không quan trọng, vì ngài trải qua hằng sa kiếp thành Phật. Quan trọng là Ngài đã dùng ánh sáng trí tuệ chiếu khắp mọi loài, độ trì cho tất cả mọi người dù là giới tính nào đi nữa.

Hình ảnh và biểu tượng của phật Đại Thế Chí Bồ Tát

Phật Đại Thế Chí đứng bên phải  Đức Phật A Di Đà, Ngài đeo chuỗi anh lạc và trên tay cầm hoa sen xanh. Hoa sen xanh tượng trưng cho sự thanh tịnh, tức đoạn đức. Ngài dùng trí tuệ dứt sạch tất cả phiền não nhiễm ô, cứu vớt chúng sinh khỏi vũng bùn ác trược.

Xem Thêm : Tác dụng của thác nước phong thủy và cách bố trí để đón tài lộc

Theo kinh Quán Vô Lượng Thọ, Phật Đại Thế Chí cao tám mươi muôn ức na do tha do tuần, da màu vàng tử kim, trong thiên quang có 500 hoa báu, mỗi một hoa báu lại có 500 đài báu, trong mỗi đài báu đều hiện quốc độ tịnh diệu mười phương chư Phật, nhục kế như hoa Bát đầu ma, ở giữa nhục kế có một bình báu, khác với hình tượng của Quan Thế Âm Bồ Tát..

Còn theo Mật tông trong Hiện đồ mạn đồ la thai tạng giới, Phật Đại Thế Chí là vị thứ hai ở phương trên viện Quan Âm, ngài ngồi trên hoa sen đỏ, thân ngài màu trắng, tay trái thì cầm hoa sen mới nở, tay phải thì co ba ngón giữa đặt trước ngực. Mật hiệu là Trì luân kim cương, hình Tam muội da là hoa sen mới nở.

Tượng Đại Thế Chí Bồ Tát kèm vòng đèn led liên hoa

Ý nghĩa của tượng Đại Thế Chí Bồ Tát – Mua tượng Đại Thế Chí Bồ Tát ở đâu 

Theo ghi chép trong Quán Vô Lượng Thọ Kinh, Đại Thế Chí Bồ Tát đại diện của trí tuệ, dùng ánh sáng trí tuệ phổ chiếu hết thảy, giúp chúng sinh rời xa cõi ác. Khi ngài di chuyển, thế giới thập phương như trải qua cơn địa chấn cho nên ngài được gọi là Đại Thế Chí.

Chính vì ý nghĩa cao đẹp của Phật Đại Thế Chí, nên nhiều người tìm mua tượng Đại Thế Chí về trưng bày ở những nơi trang trọng.

Nguồn: https://thacnuocphongthuyhcm.com
Danh mục: Kiến thức phật pháp

Chat ngay